Programma 2014 – 2015

KUNNEN WIJ DE TOEKOMST NOG HOREN AANKOMEN?

Logo Bilthovense Kring flavion 16Programma 2014 – 2015

1. 29 September: Prof. dr. René ten Bos
Is een lofzang op de internetgeneratie
terecht? Michel Serres’ werk belicht.

2. 27 oktober 2014: Prof. dr. Peter Nikken
Duimelijntje op ontdekkingstocht
in de digitale media.

3. 24 november 2014: Prof. dr. André Droogers
De toekomst van religie, religie van de toekomst.

4. 15 december 2014: Prof. dr. Jos de Mul
De zwermgeest. Een filosofische reflectie
op neuro technologie.

5. 12 januari 2015
Dialoogavond: Brainstormen over
het thema voor het volgende seizoen.

6. 26 januari 2015:
Prof. dr. Jeroen van den Hoven
Ethiek voor een Big Data Samenleving.

7. 23 februari 2015: Prof. dr. Hans Clevers

De onderzoeksweg naar genezing van darmkanker en de betekenis voor de mens als bewoner van deze planeet.

8. 23 maart 2015: Prof. dr. Arie de Ruijter
De Ondoordringbare Samenleving.

Lees de samenvatting van de lezing.

Plaats: Huize “Het Oosten”,
RUBENSLAAN 1-3 te Bilthoven

Kosten gehele cyclus::
– afzonderlijke persoon € 40,00
– echtpaar/partners € 62,50
Losse kaart per bijeenkomst € 8,50
(alléén aan de zaal verkrijgbaar).

Deelname: U geeft zich op voor de lezingencyclus door overmaking van het verschuldigde bedrag op:
Rekeningnummer

NL63INGB 0000 1839 62
t.n.v.: Penn.Bilth.Kring Leusden.
Vermeld duidelijk uw naam en adres!

Aanvraag programmaboekje bij Johanna van Nieuwstadt tel. 030 228 46 90