Organisatie

De Bilthovense Kring wordt al meer dan 60 jaar in stand gehouden door de vrijwillige inzet van organisatoren en bezoekers.

Wat hen bindt is de behoefte aan het gesprek, reflectie en de verbreding en verdieping van de eigen blik op de wereld.

Met dank aan alle voorgaande generaties die zorgvuldig een cultuur van vragen en luisteren gecreëerd hebben.

Bestuur van de Bilthovense Kring
Informatie:
Wim van Werkhoven
telefoon: 030-6914239
e-mail: wvanwerkhoven@kpnmail.nl

Secretariaat:
Johanna van Nieuwstadt-van Hooff
telefoon: 030-2284690

Penningmeester:
Eric van Kregten
telefoon: 033-4940663

Leden:
Hans Kartman
Warrie Schuurman