Thema 2013-2014

stage lights copy 1

Oriëntatie in complexiteit

Actuele dilemma’s in de samenleving

In deze tijd ‘kadert de heersende klasse van een gans tijdperk haar levenskennis en haar eruditie in het raam van de ‘mores commerciales’ (vrij naar Huizinga, Herfsttij..).

Het ene dilemma na het andere dient zich aan. De economische globalisering, een wereldwijde democratisering van de mobiliteit en een explosie van de communicatiemiddelen doen ons door elkaar krioelen, reëel en virtueel. Onze beleving van ruimte en tijd is revolutionair aan het veranderen. Het momentum telt, de hype.

Er is een gevoel alsof alles door onze handen heen glipt. De Westerse ontwikkelingsgang lijkt de weg kwijt.

Kunnen we deze vrijheid aan? Pragmatisch: gewoon doen wat ons te doen staat? Kunnen we leven met niet veel meer dan de vaststelling dat het der mensen eigen aard is geneigd te zijn tot beschaving, maar ook tot barbarij? Essayistisch leven zoals Montaigne ons voorhoudt? Kunnen we uit de voeten met het motto: mens, durf te leven met dilemma’s!

Maar de huidige crisis en onbehagen zijn broertje en zusje. De stuurloosheid blijkt onverdraaglijk. De onuitputtelijke voorraad aan data en informatie die Google ons biedt, ontkracht niet het gebrom van Schopenhauer ‘kennis is begrensd,

dwaasheid grenzeloos’.

We kunnen het niet laten de vraag op te werpen: Waar moet het heen met de economie? Genoeg blijkt nooit genoeg. Wie staat er op om met gezag leiding te geven, want er gebeuren gekke dingen in het publieke domein? Uit welke bron putten we om de dominantie van de geldeconomie moreel te counteren? Waar blijf je met de tere boodschap ‘alles van waarde is weerloos’ wanneer alle waarden in prijs worden uitgedrukt?

Of moeten we eerst de vraag stellen wat het toch is dat ons beweegt op zoek te gaan naar een moreel contrapunt? Waar komt de roep om een betrouwbare Tomtom vandaan?

Namens de voorbereidingsgroep,

Warrie Schuurman